Časté otázky

1
Od ktorého momentu som poistený?
Poistenie je platné od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS o aktivácii poistenia, ktorá je spoplatnená danou sumou za poistenie.
2
Na akú dobu som poistený?
Poistné je platené v mesačných intervaloch (teda 30 dní odo dňa doručenia SMS potvrdzujúcu poistenie na príslušný mesiac), uzatvárate ho na dobu neurčitú. O trvaní poistenia Vás budeme informovať prostredníctvom pravidelných mesačných platieb, ktoré Vám budú chodiť automaticky cez SMS.
3
Viem si niekde preštudovať poistné podmienky pred aktiváciou poistenia?
Poistené podmienky sú Vám kedykoľvek k dispozícii na stránke sikovnarezerva.sk/podmienky.
4
Aké faktúry mám alebo môžem predložiť pri poistnej udalosti na preplatenie?
Vyplatenie poistnej sumy nie je viazané na žiadnu konkrétnu faktúru, preto nie je potrebné faktúry predkladať poisťovni. Je na Vašom uvážení, aké náklady uhradíte z poistného plnenia.
5
Aké doklady alebo tlačivá je potrebné doručiť pri poistnej udalosti?
Všetky informácie nájdete na stránke sikovnarezerva.sk/poistna-udalost
6
Dokedy treba ohlásiť poistnú udalosť v prípade poistenia faktúr?
Lehota na ohlásenie poistnej udalosti je do 15 dní od jej vzniku.
7
Čo ak sa poistná udalosť stane pár dní po uzavretia poistenia? Mám právo na preplatenie?
Poistenie musíte mať platné najmenej 3 mesiace odo dňa uzavretia (teda uhradené aspoň 3 mesačné platby cez SMS) až potom môžete nahlásiť poistnú udalosť. Ak poistná udalosť nastala počas prvých 3 mesiacov od uzavretia a platenia poistného, nemáte nárok na preplatenie.
8
Kto môže poisťovni doručiť doklady pri oznamovaní poistnej udalosti?
Doklady môžu byť doručené osobne poistenou osobou alebo poštou. V špecifických prípadoch môže doklady doručiť blízka osoba.
9
Aký je postup pri vypovedaní poistenia? Možno poistenie kedykoľvek zrušiť?
Poistenie možno kedykoľvek zrušiť prostredníctvom web stránky v sekcii Moje poistenie alebo zaslaním písomnej výpovede priamo poisťovni MetLife alebo zaslaním bezplatnej SMS v tvare "PF STOP" na 8866. Podmienky deaktivácie poistenia nájdete v Poistných podmienkach.
10
Je poistenie faktúr viazané na určité obdobie, alebo ho môžem kedykoľvek zrušiť?
Poistenie nie je viazané na žiadne obdobie a je možné ho zrušiť. Viď predošlý bod.
11
Ak som nezamestnaný a uzavriem poistenie faktúr, vzťahuje sa na mňa poistenie z dôvodu úrazu / PN?
Áno, poistenie sa na Vás vzťahuje.
12
Ak som nezamestnaný a uzavriem poistenie faktúr, budem krytý v prípade, že sa neskôr zamestnám?
Áno, budete krytý poistením.
13
Ak som poistený a stane sa mi úraz alebo ochoriem v zahraničí, bude mi priznané poistné plnenie?
Áno, budete krytý aj v zahraničí, avšak je potrebné dokladovať potvrdenie o poistnej udalosti z krajiny, v ktorej poistná udalosť nastala.
14
Môžem poistenie uzatvoriť aj počas materskej / rodičovskej dovolenky?
Áno, poistenie môžete uzatvoriť aj počas materskej / rodičovskej dovolenky.
15
Keď som poistená/ý a na materskej dovolenke, vzťahuje sa na mňa poistenie v prípade úrazu, PN, straty zamestnania a smrti?
Áno, poistenie pre prípad úrazu a smrti sa vzťahuje aj na matku / otca počas materskej / rodičovskej dovolenky.
16
Som živnostník, uzatvoril som poistenie faktúr a stratil som príjem. Mám nárok na vyplatenie poistného plnenia za stratu zamestnania?
Nie, nakoľko nie ste v pracovno-právnom pomere, nevzťahuje sa na vás krytie pre prípad straty zamestnania.
17
Dostal som výpoveď zo zamestnania, bol som nezamestnaný a po 5 mesiacoch som sa opäť zamestnal. 90 dní je čakacia lehota. Bude mi poistné plnenie vyplatené za plných 5 mesiacov?
Počas 90-tich dní plynie čakacia lehota tzn., že poistné plnenie Vám bude vyplatené len za zvyšné 2 mesiace.
18
Som zamestnaný a poberám invalidný dôchodok, môžem sa poistiť?
Poberateľ invalidného dôchodku podľa poistných podmienok je nepoistiteľnou osobou.
19
Koľko stojí SMS?
Za samotné poslanie SMS neplatíte, cena spätnej SMS je rovnaká ako je poplatok za poistné. Neplatíte nič navyše. SMS potvrdzujúca aktiváciu poistenia je spoplatnená danou sumou za poistenie (2 alebo 5 €), rovnako tak aj SMS potvrdzujúca opakovanú platbu za poistenie každý mesiac. Všetky ostatné SMS sú bezplatné.
20
Je jedno, čí napíšem SMS s malými alebo veľkými písmenami?
ÁNO, je to jedno.
21
Funguje SMS poistenie u všetkých mobilných operátorov v SR?
  • Áno, u všetkých slovenských mobilných operátorov, vrátane napr. FunFónu či TescoMobile.
  • Funguje aj pri poslaní SMS v zahraničí zo slovenského tel. čísla, (vtedy však zaplatíte navyše aj za poslanie roamingových SMS podľa cenníka Vášho slovenského operátora).
  • SMS nepôjde poslať len v prípade zaslania SMS zo SIM karty zahraničného mobilného operátora.
22
Čo sa stane po 1. platbe? Musím si sledovať platenie poistného?
Každý mesiac Vám bude automaticky doručená SMS s potvrdením poistenia na ďalší mesiac, ktorá bude spoplatnená príslušnou sumou za poistenie.
23
Môžem sa poistiť aj viackrát?
Áno, môžete si uzavrieť aj viacero poistení na tú istú osobu. V prípade poistnej udalosti Vám budú vyplatené všetky poistné plnenia.
24
Čo ak si chcem navýšiť svoje poistenie, napr. z 2€ na 5€?
Po aktivácii už nie je možné upravovať typy poistenia. Môžete sa ale pripoistiť, teda poistíte sa viac krát. V prípade poistnej udalosti Vám potom budú vyplatené všetky poistné plnenia.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Neváhajte nás kontaktovať.